LEKOVI

ANTIDIJAROICI

VITAMINI

VITAMINSKO-MINERALNI DODACI STOČNOJ HRANI

OTROVI ZA PACOVE I MIŠEVE

DEZINFICIJENSI I ŠAMPONI

O nama

Kontakti

Home 
Lekovi  

 

 

 


VETACIKLIN

SASTAV: 100 g praška sadrži:

Oksitetraciklin hidrohlorida       5.5 g

Askorbinske kiseline                2.5 g

Nosač do                             100 g

DEJSTVO: Oksitetraciklin hidrohlorid deluje protiv brojnih grampozitivnih i gramnegativnih mikroorganizama, dok vitamin C povećava otpornost organizma na infekcije i neophodan je za brojne fiziološke procese u organizmu.

INDIKACIJE: Sprečavanje i lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija respiratornog, digestivnog i urogenitalnog sistema živine, teladi, ždrebadi, jagnjadi, svinja, pasa, mačaka i kunića.

APLIKACIJA I DOZE: Lek se aplikuje peroralno u vodi za piće ili pomešan sa hranom tokom 4 do 5 dana.

Dnevna terapijska doza ovog leka iznosi:

Telad, ždrebad:          10 g/25 kg tel. mase  (2 kafene kašičice)

Prasad, jagnjad:          5 g/10 kg tel. mase (1 kafena kašičica)

Živina:                       8 g leka na 4,5 l vode za piće(1 kafena kašičica),ili
 
                               20 g leka na 12 kg hrane (4 kafene kašičice)

KONRAINDIKACIJE: Životinje sa teškim oštećenjem jetre, bubrega i promenjenom kvnom slikom. Takođe lek ne treba davati životinjama u zadnjoj trećini graviditeta, kao ni jako mladim životinjama, jer se oksitetraciklin deponuje u kostima. Preparat se ne daje odraslim preživarima i kokama nosiljama.

NEŽELJENA DEJSTVA: Zbog sadržaja oksitetraciklina ovaj preparat nakon peroralne aplikacije može uzrokovati indigestiju praćenu prolivom, a u mladih životinja poremećaj rasta kostiju i zuba koji dobijaju smeđu boju.

KARENCA: Karenca za meso tretiranih životinja iznosi 10 dana od zadnjeg davanja leka.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i hladnom mestu.

ROK UPOTREBE: 2 godine.

 

VETADIAR

Ad. Us. Vet.

SASTAV: 1 gr praška sadrži:

Oksitetraciklin-dihidrat  57,5 mg

Holekalciferol (vit. D3) 200 ij

Riboflavin (vit. D2)       0,5 mg

Askorbinska kiselina (vit. C)     5 mg

Pantotenska kiselina (vit. B3)    0,5 mg

Natrijum (Na)               49 mg

Magnezijum (Mg)         6 mg

Bakar (Cu) m               0,2 mg

Kobalt (Co)                 0,5 mg

Jod (J)                          0,1 mg

Fosfor (P)                    30 mg

Retinol (vit. A)              1000 ij

Tokoferol (vit. E)          2,5 mg

Cijankobalamin (vit B12)          0,8 mg

Nikotinska kiselina (vit. P.P.)    25 mg

Kalcijum (Ca)               100 mg

Kalijum (K)                  20 mg

Gvožđe (Fe)                 1 mg

Mangan (Mn)               0,5 mg

Cink (Zn)                     0,1 mg

Selen (Se)                    0,03 mg

DEJSTVO: Antibiotska komponenta u preparatu deluje protiv brojnih grampozitivnih i gramnegativnih mikroorganizama kao što su streptokoke, stafilokoke, klebsijele, pasterele, E. coli, salmonele, leptospire, klostridije itd. Vitaminska komponenta jača biotonus, povoljno utiče na zdravstveno stanje i jača opštu otpornost organizma tretiranih životinja, dok su mikroelementi sadržani u preparatu izuzetno značajni za aktivnost enzima koji su pre svega uključeni u metabolizam ugljenih hidrata, pravilno iskorišćavanje glukoze, poboljšanje apetita životinja, pravilan metabolizam propionata itd.

INDIKACIJE: Terapija primarnih i sekundarnih infekcija posebno gastrointestilanih (u tabeli, prasadi i živine) uzrokovanih bakterijama osetljivim na oksitetraciklin.

APLIKACIJA I DOZE: Lek se aplikuje peroralno u hrani.

Doza iznosi za: kokice i brojlere u tovu 8 g/5 kg hrane; prasad 8 g/2 kg hrane; telad 10 g/10 kg telesne mase u hrani. Terapija za sve životinje traje 5 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Životinje sa teškim oštećenjem jetre, bubrega i promenjenom krvnom slikom. Takođe, lek ne treba davati životinjama u zadnjoj trećini graviditeta, kao i mladim životinjama, jer se oksitetraciklin taloži u kostima.

NEŽELJENA DEJSTVA: Zbog sadržaja oksitetraciklina ovaj preparat nakon peroralne aplikacije može uzrokovati indigestiju praćenu prolivom, a u mladih životinja do poremećaja rasta kostiju u zuba koji dobijaju smeđu boju.

KARENCA: Tretirane životinje ne treba slati na klanje 10 dana od zadnjeg davanja leka.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

NAČIN IZDAVANJA: Na recept veterinara.

ROK UPOTREBE: 2 godine

 

VETASULF

ad. us. vet.

SASTAV: 1 ml rastvora-oralne suspenzije sadrži:

Sulfadimidin-natrijuma   160,0 mg

Nosač ad                     1 ml

DEJSTVO: Sulfadimidin je bakteriostatski hemoterapeutik sa širokim spektrom antibakterijskog dejstva. Ovaj sulfonamid deluje tako što inhibiše ugradnju paraaminobenzojeve kiseline (PABK) u folnu kiselinu. Na sulfadimidin su inače osetljivi samo mikroorganizmi koj sami sintetišu folnu kiselinu. VETASULF obuhvata širok antibakterijski spektar delovanja i to kako na gram-pozitivne mikroorganizme tako i na gram-negativne mikroorganizme: stafilokoke, streptokoke, diplokoke, enterokoke, protozoe, korinobakterije, salmonele, šigele, pasterele, E. coli i dr.

INDIKACIJE: Terapija i profilaksa kolere živine, kokcidioze, salmonelozno-koliformnih enteritisa pilića, hronične respiratorne bolesti (CRD), kao i infektivnog rinitisa.

APLIKACIJA I DOZE: VETASULF se daje živini oralno u vodi za piće u količini od 25 ml na litar vode za piće (1 dan – udarna doza), a zatim 12 ml ovog leka na 1 lit. vode za piće (doza održavanja). Terapija traje 3 – 5 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Predloženi lek je kontraindikovan kod oštećenja jetre kao i kod živine preosetljive na sulfonamide. Lek se ne daje kokoškama nosiljama konzumnih jaja.

NAPOMENA: Ukupna količina leka namenjena je za jednodnevni tretman. U toku lečenja ili profilakse, živini davati isključivo mediciniranu vodu za piće.

NEŽELJENA DEJSTVA: Nisu zapažena.

KARENCA: Meso živine nije za ishranu ljudi tokom tretmana kao i 5 dana od poslednje primene leka.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se na recept.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

ROK UPOTREBE: 2 godine

 

VETASTREP

Ad us. Vet

SASTAV: 15 g praška sadrži:

Streptomicin-sulfat        2.0 g

Askorbinske kiseline (vit. C)     0.38 g

Lizina                           0.2 g

Nosač ad                     15.0 g

DEJSTVO: Streptomicin je aminoklikozidni, uglavnom baktericidni antibiotik. Pouzdano i efikasno deluje na većinu gramnegativnih bakterija i to prevashodno na E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella sp., Salmonella sp., Klebsiella sp., a slabije deluje na gram pozitivne bakterije (stafilokoke). Streptomicin primenjivan oralno nepromenjen prolazi kroz kiselu sredinu želuca, jer je acidorezistentan. Pošto se praktično ne resorbuje iz creva, to mu omogućava da deluje lokalno na patogenu mikrofloru. Askorbinska kiselina i lizin iz preparata povećavaju otpornost organizma na infekcije i bakterijske intoksikacije.

INDIKACIJE: Oboljenja gastrointestinalnog trakta prouzrokovana mikroorganizmima osetljivim na streptomicin. Kolibaciloze, pastereloza, salmoneloza, infekcije izazvane proteusom, pseudomonasom i dr. kod živine, ždrebadi, teladi, svinja i pasa.

APLIKACIJA I DOZE: VETASTREP se primenjuje oralno u vodi za piće, mleku, ili pomešan sa hranom. Oralna doza streptomicina iznosi 20 mg/kg telesne mase. Lek se daje ždrebadima, teladima i svinjama u količini od 7,5 g (pola kesice) na 50 kg telesne mase ili 15 g (puna kesica) na 100 kg telesne mase. Živini – 7,5 g leka (polovina sadržaja kesice) na 4 litre vode za piće, ili 15 g leka (puna kesica) na 8 litara vode za piće; pas – 1,5 g na 10 kg telesne mase, odnosno ravna kafena kašičica na 30 kg telesne mase. Lek se daje dva puta dnevno u toku 3–5 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se životinjama preosetljivim na streptomicin i druge aminoglikozidne antibiotike. Oštećenje bubrega.

NAPOMENA: Dugotrajna oralna primena ovog preparata, zbog relativno širokog antimikrobnog spektra delovanja, može da prouzrokuje infekciju gljivicama.

NEŽELJENA DEJSTVA: Alergija.

KARENCA: Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana i 2 dana posle poslednje primene leka.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se na recept.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i hladnom mestu.

ROK UPOTREBE: 3 godine.

 

VETADERM

SASTAV: 1g posipa (praška) sadrži:

Oksitetraciklin hlorida   0.025 g

Nosač ad                     1.00 g

DEJSTVO: Oksitetraciklin je antibiotik širokog antimikrobnog spektra dejstva. Deluje bakteriostatski na veliki broj grampozitivnih i gramnegativnih mikroorganizama, spiroheta i rikecija. Njegov mehanizam antibakterijskog dejstva se zasniva na sposobnosti da inhibiše metabolizam glutaminske kiseline i koči sintezu proteina u mikroorganizmima. Oksitetraciklin primenjen na kožu i sluzokože efikasno deluje protiv klostridija (Cl. Tetani, Cl. Perfringens, Cl. Septicum) aktinomiceta, streptokoka, stafilokoka i mikoplazmi.

INDIKACIJE:

Terapija infekcija kože i sluzokože prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin:

– lečenje inficiranih rana na koži i sluzokožama;

– profilaksa i terapija postoperativnih rana (posle kupiranja ušiju, amputacije prstiju, repa, kastracije i dr.), vlažni ekcemi, opekotine, interdigitalne lezije, terapija infekcije papaka (zarazna šepavost), furunkuli i apscesi (otvoreni).

APLIKACIJA I DOZE: Lek se primenjuje spolja posipanjem na ranu ili promenjeno mesto na koži ili sluzokožama. Postupak se sprovodi jedanput ili dva puta dnevno (sveže rane) ili jedanput u 45 časova (starije zagađene rane). Ranu posipati tankim slojem praška. Terapija traje 3–6 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA: Nisu zapažena.

KARENCA: S obzirom na način primene leka, nema osnova za propisivanjem karence za ovaj lek.

NAPOMENA: Pre primene leka, ranu ili drugu patološku promenu na koži, treba prethodno aseptički obraditi.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

NAČIN IZDAVANJA: Na recpet.

ROK UPOTREBE: 2 godine.

 

VETACIKLIN +

SASTAV: 100 g praška

Oksitetraciklin (u obliku hidrohlorida) 5 500 mg; askorbinska kiselina; vitamin C – 2 000 mg; vitamin A – 1 000 i.j.; vitamin D – 1 200 i.j.; vitamin E – 2 000 mg; vitamin B1 – 253 mg; vitamin B6 – 500 mg; lizin – 1 000 mg; metionin – 1 000 mg; nosač do – 100 g.

INDIKACIJE: Prevencija i terapija primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija digestivnog i respiratornog trakta teladi (infektivni rinotraheitis i parainfluenca), ždrebadi (zarazna pneumonija), svinja (enzotska pneumonija, atrofični rinitis), jagnjadi, pasa, mačaka, živine (nespecifični enteritis,, heksamitijaza, mikoplazmoza) i kunići.

DOZE I APLIKACIJA: Aplikuje se peroralno.

Živina: doza je 10 – 30 g praška na 10 lit. vode za piće.

Svinje i goveda: 20 – 50 g praška na 10 kg hrane u toku 4 – 5 dana.

Psi i mačke: 0,5 – 1 g praška na 1 kg telesne težine.

U težim slučajevima doze se mogu povećati.

KONTRAINDIKACIJE: Kontraindikovana je primena kod odraslih preživara i životinja sa oštećenom jetrom i bubrezima. Ne treba ga davati životinjama u poslednjoj trećini graviditeta i kokoškama nosiljama.

NUS POJAVE: Kod nekih životinja može doći do povraćanja.

KARENCA: Tretirane životinje se mogu klati 7 dana po tretmanu.

ROK TRAJANJA: 3 godine.

 

VETA EKO FAH

SASTAV: Oksitetraciklin          4 000 mg

Streptomicin sulfat        5 000 mg

Nosač ad                     100 gr

DELOVANJE:

OKSITETRACIKLIN je antibiotik širokog spektra, deluje bakteriostatski na veliki broj grampozitivnih i gramnegativnih mikroorganizama, spiroheta i rikecija, koči sintezu bakterijskih belančevina. Brzo postiže visoku koncentraciju u krvi a pošto se ne resorbuje u potpunosti deluje i na patogenu mikrofloru u digestivnom traktu.

STREPTOMICIN SULFAT deluje na gramnegativne organizme, / aktinobacilus, brucela, korinobakterije, koli, leptospire, pasterele, salmonele, pseudomonas i neke stafilokoke.

INDIKACIJE: Infekcije digestivnog trakta, infekcije respiratornih i drugih organa, atrofični rinitis CRD, peritonitis i smanjuje učestalost poremećaja u digestivnom traktu mladih.

APLIKACIJE I DOZE: U vodi za piće ili pomešan sa hranom, 0,5 g na 1 kg TM, ili 1 kg na 100 kg hrane. Živina 50 g na 100 lit. vode. Lek se daje 5 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Ne davati životinjama osetljivim na Oksitetraciklin i Streptomicin, i sa oštećenim bubrezima i jetrom.

KARENCA: Tretirane životinje ne klati 7 dana posle aplikacije leka.

ČUVANJE: Na suvom, hladnom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE: 2 godine.

 

VETADRON

SASTAV:

Prazikvantel                  50 mg
Pirantel Pomoat            150 mg
Febendazol                   200 mg

DEJSTVO:

Na sve vrste adultivnih i juvelirnih oblika trematoda, nematoda i cestoda.

INDIKACIJE:

Lečenje bolesnih pasa od Toksokara, Tenia, Ankilostoma, Ehinokokusa.

DOZA:

Jedna tableta na 10 kg telesne mase.

KONTRAINDIKACIJA:

Ne davati sa piperazinskim preparatima.

ROK UPOTREBE:

3 godine.

 

VETADRON CAT

SASTAV:

Prazikvantel                  50 mg
Pirantel Pomoat            150 mg
Febendazol                   200 mg

DEJSTVO:

Na sve vrste cestoda i nematoda.

INDIKACIJE:

Lečenje bolesnih od Dipilidiuma, Tenija, Ehonokokusa, Toksokara, Ankilostoma i dr.

DOZA:

Jedna tableta na 4 kg telesne mase.

KONTRAINDIKACIJA:

Ne davati gravidnim i mačićima mlađim od 6 nedelja.

ROK UPOTREBE:

3 godine.

 

VETA-EKTOPARAZITIK

SASTAV:

DIAZINON – 2,25 gr

nosač ad 9 ml

INDIKACIJE:

Šugarci (psoroptes, sarcoptes, otodektes, chorioptes), vaši (anoplura), buve (stenocephalides), krpelji (ixodidae, argasidae).

DOZE I APLIKACIJA:

Bocu rastvoriti u 5 lit. vode i prskati ili oprati životinju.

NAPOMENA:

Životinje pre tretmana napojiti. Ne tretirati životinje mlađe od 4 nedelje, mačke, pernatu živinu i ukrasne ptice.

KARENCA:

Za mleko 3 dana; za meso 15 dana.

MERE PREDOSTROŽNOSTI:

Prilikom rada koristiti gumene rukavce. Ne piti, ne jesti i ne pušiti. Posle rada oprati ruke i lice toplom vodom. Ostatak rastvora skloniti od ljudi i životinja.

ANTIDOT:

U slučaju trovanja primeniti atropin; pam.

ČUVANJE:

Na suvom i hlanom mestu.

ROK UPOTREBE: 2 godine.

+ NEUTRALNI ŠAPON ZA KUPANJE ŽIVOTINJE

 

VETAZOL

Ad us. Vet

SASTAV: 1 g praška sadrži:

Levamizol-hidrohlorid   150,0 mg
Nosač ad                     1,0 g

DELOVANJE: Levamizol je antihelminitik širokog spektra koji deluje na nematode koje parazitiraju u gastrointestinalnom i respiratornom traktu preživara, svinja i peradi. Deluje brzo i najvišu koncentraciju u krvi dostiže za 1 do 3 sata. Uništava kako adultne tako i larvene oblike osetljivih parazita. Plućni paraziti bivaju u najvećoj meri eliminisani za 12 sati, a želudačno-crevni paraziti prvih 24 sata posle davanja levamizola.

INDIKACIJE: Parazitske bolesti uzrokovane želudačno-crevnim parazitima i to u:

  • GOVEDA: Dictiocaulus viviparus, Haemonchus spp., Bunostomum phlebotomum, Ostertagia spp., Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Chabertia ovina, Neoascaris vitulorum;

  • OVACA I KOZA: Dictiocaulus filaria, Bunostomum trigonocephalum, Chabertia ovina, Cooperia spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Strongyloides;

  • SVINJA: Metastrongylus spp., Oesophagostomum spp., Trichuris suis, ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Strngyloides spp.;

  • PERADI: Ascaridia, Capillaria, Heterakis, Amidostomum spp. i Syngamus trachea.

APLIKACIJE I DOZE: Govedima, ovcama, kozama i svinjama daje se jednokratno peroralno prosečno 7,5 mg levamizol-hidrohlorida na 1 kg telesne mase:

  • Govedima: 5 g VETAZOL praška, odnosno 1 kafena kašičica na 100 kg t.m., razmućenog u vodi za piće pomoću boce ili sonde;

  • Ovcama i kozama: 0,5 g VETAZOL praška na 10 kg telesne mase. U hrani ili vodi za piće. Kod grupnog doziranja životinje bi trebalo da budu približno iste telesne mase.

  • Svinjama: Kod individualnog tretmana daje se 0,5 g VETAZOL praška na 10 kg t.m., razmućenog u vodi za piće, u obroku ili pekmezu na koren jezika. Kod grupnog tretmana prašak treba razmutiti u vodi ili jednolično pomešati sa hranom u obroku koje će svinje sigurno pojesti tokom 1 sata;

  • Peradi: Daje se u vodi za piće (ujutro) 5 g VETAZOL praška na 20 kg t.m. tokom 2 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se istovremeno kada i organfosfati i dietilkarbamazin-citrat.

NEŽELJENA DEJSTVA: Kod preporučenog doziranja sporedni efekti levamizola se retko javljaju u tretiranih životinja. Kod predoziranja u goveda pre nego u ovaca dolazi do prolazne salivacije, klimanja glavom i blagog mišićnog tremora.

KARENCA: Goveda, ovce i koza ne šalju se 7 dana, a svinje 3 dana na klanje posle davanja ovog leka. Mleko tretiranih životinja nije 36 sati, a jaja nisu 3 dana za ishranu ljudi.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

ROK TRAJANJA: 3 godine.

 

VETAMETILJ

SASTAV: 1 g praška sadrži:

Albendazola                 80 mg
Nosač ad                     1,0 g

DELOVANJE: Albendazol blokira preuzimanje glukoze od strane parazita u larvenom stadijumu i kod odraslog parazita. Zbog blokade preuzimanja glukoze smanjuje se i sinteza ATP-a što prouzrokuje potpunu nepokretnost parazita i uginjavanja (vermicidno dejstvo). Albendazol efikasno deluje protiv adultnih i nezrelih oblika gastrointestinalnih i plućnih nematoda, cestoda i adultnih oblika trematoda kod goveda i ovaca: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Cooperia spp., Chabertia spp., Oesophagostomum spp., Dictiocaulus spp., Moniezia spp., Fasciola hepatica.

INDIKACIJE: Za lečenje parazitskih bolesti goveda i ovaca prouzrokovanih želudačno-crevnim i plućnim nematodama, cestodama i trematodama.

APLIKACIJA I DOZA: Lek se primenjuje oralno u vodi za piće pomoću boce, jednokratno i to:

– za ovce 1 g praška/10 kg t.m.

– za goveda 20 g praška/200 kg t.m.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se ovcama u toku prvog meseca graviditeta.

NEŽELJENA DEJSTVA: Nisu poznata.

KARENCA: Meso ovaca nije za ishranu ljudi 10 dana, a goveda 14 dana od tretmana. Mleko se ne koristi za ishranu ljudi 3 dana od tretmana.

NAPOMENA: Pre i posle primene leka nije potrebna dijeta.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

NAČIN IZDAVANJA: Na recept.

ROK UPOTREBE: 2 godine.

 

VETA LAKS

SASTAV:

Magnezijumsulfat          450 gr
Nosač                          50 gr

DELOVANJE:

Magnezijumovi i sulfatni joni sprečavaju resorpciju vode i deluju u obliku hipertoničnog rastvora te kao hipertonični rastvor povećava volumen crevnog sadržaja i refleksnu peristaltiku i automatsku peristaltiku creva.

INDIKACIJA:

Opstipacija tankog i debelog creva, prenatrpanost i pareza buraga, želudačne indigestije.

APLIKACIJA:

Goveče: 300 – 800 gr; Ovca, koza: 50 – 100 gr; Svinja: 30 – 50 gr; Pas: 20 gr; Mačka: 10 gr rastvoriti u vodu ili mleko.

KONTRAINDIKACIJE:

Nema.

NAPOMENA

Čuvati na suvom, hladnom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE:

2 godine.