LEKOVI

ANTIDIJAROICI

VITAMINI

VITAMINSKO-MINERALNI DODACI STOČNOJ HRANI

OTROVI ZA PACOVE I MIŠEVE

DEZINFICIJENSI I ŠAMPONI

O nama

Kontakti

Home 
Vitaminsko -mineralni dodaci stočnoj hrani  

 

 

 


VETA EKO – KOS – VIT

Izrađen po proizvođačkoj specifikaciji

Mineralno vitaminska mikro i makro predsmeša za domaće životinje

SIROVINSKI SASTAV:

Dikalcijum fosfat: stočna kreda.

Sulfati: mangan, gvožđe, kobalt, bakar, cink.

Vitamini: A, D, E. Esencijalna amino kiselina.

HEMIJSKI SASTAV: 1 000 gr sadrži:

Kalcijum-a                   165 gr

Fosfor                          50 gr

Cink                             15 gr

Mangan                        0,7 gr

Kobalt                          0,2 gr

Bakar                           1,75 gr

Vitamin A                     1 500 000 i.j.

Vitamin D                     1 000 000 i.j.

Vitamin E                     30 mg

Metionin                       10 000 mg

Nosač a                       1 000 gr

Preparat je za sve vrste životinja. Sprečava poremećaje koji mogu da nastanu kod mladih životinja zbog deficita minerala i vitamina. Sprečava poremećaje kod intezivnog tova i nadoknađuje povećanu potrebu za vitaminima i mineralima. Esencijalna amino kiselina povećava svarljivost proteina i stimliše apetit. Preparat omogućava bolje opšte zdravstveno stanje i smanjuje rizik od bolesti.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: U hrani 1 kg na 100 kg hrane.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

PAKOVANJE: 1 000 gr.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

 

VETA-MI-VIT

SIROVINSKI SASTAV:

Dikalcijum fosfat, stočna kreda.

Sulfati: mangan, gvožđe, kobalt, bakar, cink.

Vitamini: A, D3, C, B, E.

Aminokiseline: metionin, lizin.

SASTAV: a 1000 g:

Vitamin A                     1.000.000 ij

Vitamin D3                   1.000.000 ij

Vitamin E                     2.000 mg

Vitamin C                     1.000 mg

Vitamin B1                   300 mg

Vitamin B6                   500 mg

Kalcijum                       53.000 mg

Fosfor                          10.000 mg

Cink                             340 mg

Mangan                        140 mg

Kobalt                          40 mg

Bakar                           350 mg

Gvožđe                        300 mg

Metionin                       5.000 mg

Lizin                             5.000 mg

Nosač a                       1.000 gr

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Preparat je za sve vrste životinja.

– Potpomaže brži razvoj, bolji prirast, bolje iskorišćavanje hrane, stimuliše apetit.

– Sprečava poremećaje koji mogu da nastanu zbog deficita minerala i vitamina.

DOZIRANJE: Dodavati u krmnu smesu:

Brojleri                         1 kg vetamivita 33 kg kremne smese

Nosilje                         1 kg vetamivita 35 kg kremne smese

Svinje                           1 kg vetamivita 50 kg kremne smese

Telad                            1 kg vetamivita 70 kg kremne smese

Krave muzare               1 kg vetamivita 100 kg kremne smese

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

PAKOVANJE: 1000 g.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

 

VETA EKO GICE

Mineralno vitaminska mikro i makro predsmeša za svinje.

SIROVINSKI SASTAV: Aminokiseline, metionin, lizin, vitamini: A, D3, C, B1, sulfati, mangan, gvožđe, kobalt, bakar, cink, dikalcijum fosfat, stočna kreda.

SASTAV: a 1 000 g izrađen po proizvođačkoj specifikaciji:

Kalcijum                       53 000 mg

Fosfor                          10 000 mg

Cink                             340 mg

Mangan                        140 mg

Kobalt                          40 mg

Bakar                           350 mg

Gvožđe                        300 mg

Vitamin A                     500 000 i.j.

Vitamin D3                   500 000 i.j.

Vitamin E                     1 000 mg

Vitamin C                     300 mg

Vitamin B1                   300 mg

Vitamin B6                   5 000 mg

Metionin                       5 000 mg

Nosač a                       1 000 gr

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

– prasad do 20 kg:       1 kg Veta-gice na 45 kg hrane

– svinje do 80 kg:         1 kg Veta-gice na 90 kg hrane

– krmače doilje i suprasne:        1 kg Veta-gice na 90 kg hrane

INDIKACIJE: Brzi rast, bolji prirast, stimulacija apetita, bolje iskorišćenje hrane. Sprečava poremećaje koji nastaju zbog deficita minerala i vitamina.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

 

VETA – SUPER GICE 1

Mineralno vitaminska mikro i makro predsmesa za svinje.

SIROVINSKI SASTAV:

Aminokiseline: metionin, lizin; vitamini: A, D3, C, B6; sulfati mangana, gvožđa, kobalta, bakra, cinka; dikalcijum fosfat, stočna kreda.

SASTAV: a 1000 g izrađen po proizvođačkoj specifikaciji:

Kalcijum                       80000 mg

Fosfor                          27000 mg

Cink                             340 mg

Mangan                        140 mg

Kobalt                          40 mg

Bakar                           350 mg

Gvožđe                        350 mg

Vitamin A                     500000 ij

Vitamin D                     500000 ij

Vitamin C                     1000 mg

Vitamin B1                   300 mg

Vitamin B6                   300 mg

Metionin                       7000 mg

Lizin                             7000 mg

Antitoksin                     50000 mg

Nosač a                       1000 gr

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

– prasad do 20 kg:       1 kg Veta – supergice na 50 kg hrane

– svinje do 80 kg:         1 kg Veta – supergice na 90 kg hrane

– krmače dojilje i suprasne:       1 kg Veta – supergice na 100 kg hrane

INDIKACIJE: Brži rast, bolji prirast stimulacija apetita, bolje iskorišćenje hrane. Sprečava poremećaje koji nastaju zbog deficita minerala i vitamina.

SAVET PROIZVOĐAČIMA: Svaka 3 meseca očistiti svinje od glista Vetazolom (10 gr na 150 kg žive vage).

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

PAKOVANJE: 1000 gr i 2000 gr.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

 

VETA – GOLUB

Vitaminsko-mineralni, stimulativno, nutritivni dodatak hrani.

SASTAV: a 1000 g po proizvođačkoj specifikaciji:

Vitamin A                     1 000 000 ij

Vitamin D3                   500 000 ij

Vitamin E                     1000 mg

Vitamin C                     2000 mg

Kalcijum                       63000 mg

Fosfor                          21000 mg

Cink                             340 mg

Mangan                        140 mg

Kobalt                          40 mg

Bakar                           350 mg

Gvožđe                        300 mg

Metionin                       5000 mg

Lizin                             5000 mg

Proteina                        1000 mg

Antitoksin                     20000 mg

INDIKACIJE: Nadoknađuje vitaminsko-mineralne potrebe.

Stimuliše rast, razvoj i apetit.

Održava golubove u priplodnoj, takmičarskoj kondiciji.

Nadoknađuje proteinske potrebe.

Održava zdravstveno stawe i sprečava pojavu stresa.

SAVET ODGAJIVAČIMA: U slučaju belog ili zelenog proliva golubovima davati vetastrep.

DOZE: Dnevna potreba golubova je 0,5 gr.; dodavati u hranu ili posebno da kljucaju.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE: Utisnut na kesi.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

  

VETA JAJE-R-1

Mineralno vitaminsko mikro i makro predsmeša za živinu

SIROVINSKI SASTAV: Dikalcijum fosfat, stočna kreda, sulfati: mangan, gvožđe, kobalt, bakar, cink; vitamini: A, D3, C, B, E, aminokiselina, metionin, karofil red.

HEMIJSKI SASTAV: 1000 gr izrađen po proizvođačkoj specifikaciji

Karofil                         

Vitamin A 500 000 i.j./gr          500 000 i.j.

Vitamin D3 500 000 i.j./gr        1 000 000 i.j.

Vitamin E 50%             2 000 mg

Dikalcijum fosfat          

Kalcijum 26%              42 500 mg

Fosfor 16%                 

Cink 21%                     340 mg

Mangan 30%                140 mg

Kobalt 20%                 40 mg

Bakar 24%                   350 mg

Gvožđe 10%                300 mg

Metionin 0,5%              5 000 mg

Nosač                          ad 1 000 g

DOZIRANJE:

Pilići od 0 do 6 nedelja: 1 kg Veta-jajeta-R na 100 kg hrane.

Kokoške nosilje: 1 kg Veta-jajeta-R na 100 kg hrane.

Ćurke, patke: 1 kg Veta-jajeta-R na 100 kg hrane.

Prepelice, golubovi: 1 kg Veta-jajeta-R na 100 kg hrane.

INDIKACIJE: Povećava nosivost, tvrdoću ljuske, sprečava stresna stanja i održava zdravstveno stanje. Aminokiselina povećava svarljivost proteina i stimuliše apetit. Daje crveno žumance.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

  

VETA EKO-PILE-D

Mineralno vitaminska mikro i makro predsmesa za živinu.

SASTAV: 1 000 gr po proizvođačkoj specifikaciji.

Vitamin A                     1 000 000 ij

Vitamin D3                   500 000 ij

Vitamin E                     3 000 mg

Vitamin C                     1 000 mg

Vitamin B1                   300 mg

Vitamin B6                   300 mg

Kalcijum                       53 000 mg

Fosfor                          10 000 mg

Cink                             340 mg

Mangan                        140 mg

Kobalt                          40 mg

Bakar                           350 mg

Gvožđe                        300 mg

Metionin                       5 000 mg

Lizin                             5 000 mg

Antitoksin                     20 000 mg

Stočni kvasac              

Nosač a                       1 000 gr

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

1 kg Veta – pileta D ravnomerno izmešati sa 100 kg hrane. Veta – pile D omogućuje brz rast i veći prirast, potpuno iskorišćene hrane. Zbog prisustva profilaktičke doze antitoksina u preparatu, smanjuje se neželjeno dejstvo mikrotoksina na kompletan metabolizam organizma u razvoju. Sprečava pojavu krivih nogu i rahitisa.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

 

VETA-SUPER-KOSVIT-1

Mineralno vitaminska mikro i makro predsmeša za domaće životinje

SIROVINSKI SASTAV: po proizvođačkoj specifikaciji

Vitamin A 500 000 i.j./gr          750 000 i.j.

Vitamin D 500 000 i.j./gr          200 000 i.j.

Vitamin E                     50 mg

Metionin                       5 000 mg

Lizin                             5 000 mg

Cink                             340 mg

Dikalcijum fosfat* kalcijum, fosfor         80 000 mg

Mangan                        140 mg

Kobalt                          60 mg

Bakar                           350 mg

Gvožđe                        300 mg

Nosač ad                     1 000 gr

Preparat je za sve domaće životinje, sprečava poremećaje koji mogu da nastanu kod mladih životinja zbog deficita minerala i vitamina. Sprečava poremećaje kod intezivnog tova i nadoknađuje povećanu potrebu za vitaminima i mineralima. Esencijalne aminokiseline povećavaju svarljivost proteina i stimulišu apetit. Preparat omogućava bolje opšte zdravststveno stanje i smanjuje rizik od bolesti.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Dodaje se u hranu 1000 g na 100 kg.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

 

 

VETA-FEX-PLUS

Nutritivno-proteinsko-stimulativno vitaminsko-mineralni, visoko biološki lako svarljivi dodatak hrani.

SASTAV: a 1000 g po proizvođačkoj specifikaciji:

Stočni kvasac               200 gr

Protein                         150 gr

Stimulator                     50 000 mg

Lizin                             5 000 mg

Metionin                       5 000 mg

Mineralno-biljni nosač do          1 000 gr

INDIKACIJE:

  • Ubrzava rast mladih životinja.

  • Poboljšava apetit.

  • Sprečava stresna stanja i daje veću otpornost organizmu.

  • Prisustvo kompleksa B vitamina u stočnom kvascu smiruje životinje i pospešuje razvoj.

  • Amino kiseline pomažu svarljivost belančevina.

Veta – fex – plus je namenjen mladim visokoproizvodnim i priplodnim životinjama u dozama od 1 – 2% u hrani.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

PAKOVANJE: 1000 g.

DATUM PROIZVODNJE: Utisnut na kesi.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

 

 

VETA MAKS-PROTEIN P

Mineralna vitaminska mikro i makro podsmeša za domaće životinje. Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji.

SIROVINSKI SASTAV:

Dikalcijum fosfat, stočna kreda.

Sulfati: mangan, gvožđe, kobalt, bakar, cink.

Vitamini: A, D3, C, E.

Aminokiseline: metionin, lizin, protein, antitoksin.

SASTAV: a 1000 g

Vitamin A                     1 000 000 i.j.

Vitamin D3                   1 000 000 i.j.

Vitamin E                     2 000 mg

Vitamin C                     1 000 mg

Protein                         100 000 mg

Antitoksin                     50 000 mg

Kalcijum                       63 000 mg

Fosfor                          21 000 mg

Cink                             400 mg

Mangan                        500 mg

Kobalt                          60 mg

Bakar                           400 mg

Gvožđe                        300 mg

Nosač                          do 1 000 g

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Preparat je za sve preživare.

– Potpomaže brži razvoj, bolji prirast, bolje iskorišćenje hrane, stimuliše apetit.

– Sprečava poremećaje koji mogu da nastanu zbog deficita minerala i vitamina.

DOZIRANJE: Dodavati u krmnu smesu:

Telad                            1 kg     75 kg krmne smeše

Krave muzare               1 kg     100 kg krmne smeše

Ovce, koze                   1 kg     50 kg krmne smeše

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

 

VETA EKO STOP

Visoko mineralno vitaminsko proteinski dodatak.

Izrađen po proizvođačkoj specifikaciji.

SASTAV:

Kalcijum                       200 g

Fosfor                          70 g

Cink                             200 mg

Mangan                        140 mg

Kobalt                          100 mg

Bakar                           400 mg

Gvožđe                        300 mg

Vitamin B1                   1300 mg

Vitamin B2                   450 mg

Vitamin B6                   400 mg

Stočni kvasac               100 000 mg

Nosač do                     1000 g

 

INDIKACIJE:

Sprečava pojavu stresnih stanja. Sprečava pojavu kanibalizma. Reguliše poremećaje nastale zbog deficita minerala i B kompleksa. Pospešuje brži rast i prirast.

DOZIRANJE: Izmešati sa 1% u dnevni obrok ili na 100 kg hrane.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE: 180 dana.

 

VETA EKO STIMULANT

Nutritivni, adsorbtivni i stimulativni premiks.

SASTAV: a 1 000 gr po proizvođačkoj specifikaciji:

Vitamin A                     500 000 ij

Vitamin D3                   500 000 ij

Vitamin C                     3 000 mg

Lizin                             10 000 mg

Protein                         100 000 mg

Kalcijum                       53 000 mg

Fosfor                          10 000 mg

Cink                             340 mg

Mangan                        140 mg

Kobalt                          60 mg

Bakar                           500 mg

Gvožđe                        300 mg

Metionin                       5 000 mg

Antitoksin                     100 000 mg

Korektor ukusa           

Nosač do                     1 000 g

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Davati svim životinjama, izmešati 1 kg sa 100 kg hrane.

INDIKACIJE: Ubrzava rast, prirast

– stimuliše apetit

– bolje iskorišćavanje hrane

– sprečava razvoj spora, toksina

– potpomaže resorpciju

– sprečava poremećaje zbog disproporcije minerala i vitamina

– poboljšava opšte zdravstveno stanje životinja.

NAČIN ČUVANJA: Na suvom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE: 180 dana.