LEKOVI

ANTIDIJAROICI

VITAMINI

VITAMINSKO-MINERALNI DODACI STOČNOJ HRANI

OTROVI ZA PACOVE I MIŠEVE

DEZINFICIJENSI I ŠAMPONI

O nama

Kontakti

Home 
OTROVI ZA PACOVE I MIŠEVE  

 

 

 


VETARAT

Ad us. Vet

SASTAV: U 100 g sadrži:

– Bromadiolon              0.005 g

– Masa mamaka od      100.0 g

DEJSTVO: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid. Sprečava sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije u jetri. Pored toga, pod njegovim dejstvom kapilari postaju krhki i lako pucaju. Deluje i na glodare rezistentne na antikoagulantne – rodenticide I generacije. Bromadiolon deluje i posle jednokratnog unošenja a glodari uginjavaju tokom 7 dana posle postavljanja mamka i to uglavnom u rupama.

INDIKACIJE: Suzbijanje i kontrola populacije miševa, pacova i drugih štetnih glodara u domaćinstvima, na farmama, silosima, industrijskim objektima i drugim zatvorenim i otvorenim prostorima.

APLIKACIJE I DOZE: Gotovi mamci se postavljaju u razmacima od nekoliko metara u gomilicama od 20 do 50 g. Najbolje je da se stavljaju u aktivne rupe glodara kao i na skrivenim mestima (između poda i zida i dr.), duž zidova i na putevima kretanja glodara kao i na uglovima. Ako se koriste na otvorenom prostoru mamci moraju da budu zaštićeni od kiše i od domaćih životinja i dece (u specijalnim hranilicama, kutijama sa otvorima, u debljim cevima i dr.).

NEŽELJENA DEJSTVA: Nisu zapažena kad se primene sve mere predostrožnosti.

NAPOMENA: VETARAT je namenjen samo za uništavanje štetnih glodara.

– R25 – kad se proguta otrovan je za ljude, toplokrvne životinje i ptice.

ČUVANJE I MERE PREDOSTROŽNOSTI:

– S 1/2 – čuvati zaključano i izvan domašaja dece;

– S 8 – čuvati na suvom;

– S 13 – čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane;

– S 20/21 – pri postavljanju mamaca ne jesti, piti i pušiti;

– S 45 – u slučaju nesreće ili u slučaju mučnine odmah potražiti savet lekara (i po mogućstvu pokazati etiketu).

– Protivotrov: Vitamin K1

NAČIN IZDAVANJA: Bez recepta.

ROK TRAJANJA: 3 godine.